Hva er stablecoin?

Det er en del uttrykk du bør være kjent med dersom du ønsker å forstå, og investere i, kryptovaluta. Her forklarer vi hva stablecoins er, og hvilke fordeler og ulemper de har.

Stabile kryptovalutaer

Stablecoins blir på norsk gjerne kalt «stabile kryptovalutaer». Det finnes flere ulike stablecoins. Felles for alle er at de er utviklet for å kunne være stabile i samme grad som tradisjonelle valutaer. Dermed håper man å unngå de hyppige og kraftige kurssvingningene som blant annet kryptovalutaen bitcoin er utsatt for.

Bitcoin har siden valutaen ble introdusert steget kraftig i verdi. Samtidig har den vært utsatt for kraftige svingninger. Dette gjør den mindre attraktiv for de som ønsker å investere i kryptovaluta, men som samtidig vil minimere risikoen ved investeringen. Med stablecoins kan det være noe enklere å beregne estimert verdi i nærmeste fremtid.

Stablecoins fungerer på den måten at verdien er knyttet opp mot et annet stabilt aktivum. Det kan være amerikanske dollar eller for eksempel gull. Dermed ligger denne verdien i bunn, og bidrar til at kursen kan holde seg stabil.

Kryptovalutaens parkeringsplass

Stablecoins har blitt kalt en parkeringsplass for kryptovaluta. Der er fordi det er mulig for tradere med andre kryptovalutaer å konvertere de til stablecoins og lagre de der, for å unngå store kurssvingninger i for eksempel bitcoin.

Dette har vært ekstra viktig fordi det til tider har vært utfordrende å overføre kryptovaluta til tradisjonelle valutaer.

Nettopp det at kryptomarkedet har opplevd store svingninger i verdi har vært en utfordring ved å bruk som betalingsmiddel, både innen blokkjede-baserte tjenester og for tjenester og produkter i vanlige butikker. En ustabil valuta er ofte ikke en like attraktiv valuta å ta imot som betaling som en stabil valuta. Det gjelder for kryptopenger, på samme måte som for fiatpenger.

Siden stablecoins anses å kunne begrense kraftige svingninger i verdien, muliggjør den en del prosjekter som er vanskelig med vanlige kryptopenger.

Noen mener også at stablecoins på den måten kan bidra til å finne løsninger som kan gjøre at kryptovaluta blir en mer vanlig betalingsform i hverdagslige kjøp, både på nettet og i den virkelige verden. Det gjenstår imidlertid å se om det slår til, siden dette er en utvikling som pågår fortløpende.

Forskjellige typer stablecoins

Det finnes mange forskjellige stablecoins. Blant de mest vanlige er USD Coin (USDC), Tether (USDT), Binance USD (BUSD) og Dai (DAI). Vi skal omtale noen av de litt nærmere etter hvert. Imidlertid er det viktig å først være klar over at det også finnes ulike typer stablecoins, som alle har ulike egenskaper.

Stablecoins kan deles inn i tre ulike kategorier:

  • Stablecoins med sikkerhet i tradisjonelle valutaer
  • Stablecoins med sikkerhet i kryptovaluta
  • Stablecoins uten sikkerhet

Stablecoins med sikkerhet i tradisjonelle valutaer

Dette kalles på engelsk «fiat-collateralized stablecoins», fordi tradisjonelle valutaer kalles «fiat». Utstederen av slike stablecoins vil for eksempel sørge for å ha fiat, vanlige penger, i en bank, som tilsvarer verdien til den utstedte kryptoverdien. Ofte er den reserven i amerikanske dollar.

Denne verdireserven kan imidlertid også være sikret av annet enn penger, som gull eller sølv. Det grunnleggende er at det finnes en verdi i den virkelige verden som tilsvarer kryptovalutaens verdi i utgangspunktet.

Stablecoins med sikkerhet i kryptovaluta

Denne kryptovalutaen kalles på engelsk «crypto-collateralized stablecoins». Denne typen stablecoins har sikkerhet i en annen kryptovaluta. Sikkerheten kan også være knyttet til en samling med flere kryptovalutaer. På den måten spres risikoen ytterligere. Dette er et viktig punkt, som man bør ta med i betrakning dersom man vurderer å investere i stablecoins. 

Som nevnt svinger ofte vanlige kryptovalutaer i verdi. Derfor må stablecoinens verdigrunnlag overdrives for å sikre at den står seg mot kursendringer i kryptovalutaen, eller kryptovalutaene, den er knyttet opp mot.

Stablecoins uten sikkerhet

Det engelske uttrykket for stablecoins uten sikkerhet er «non-collateralized stablecoins». På norsk brukes også navnet algoritmisk stablecoins.

Denne typen stablecoins skiller seg betydelig fra de to foregående ved at den ikke er knyttet opp mot en sikkerhet i fysiske varer eller pengeverdier i den virkelige verden. Måten stablecoins uten sikkerhet bruker for å søke å holde en stabil kurs en algoritmisk mekanisme. Det ligner en del på den fremgangsmåten sentralbanker benytter ved å skrive ut sedler for å påvirke verdien av tradisjonelle valutaer.

Ampleforth er en av de vanligste kryptovalutaene uten sikkerhet.

Mest vanlige stablecoins

De tre vanligste stablecoins er:

  • Tether
  • USD Coin
  • Dai

Tether (USDT)

Kryptovalutaen Tether (USDT) er knyttet opp mot verdien av amerikanske dollar. Tether er på den måten ment å være «digitale dollar», ifølge virksomheten bak tether. På nettsiden deres kan du lese mer om deres visjon, og om hva de gjør for å sikre verdien av valutaen.

Der beskriver de blant annet at de konverterer tradisjonelle penger med tether for at verdien skal holde seg stabil på lik linje med tradisjonelle valutaer som dollar og euro. Det er imidlertid viktig å merke seg at tether har blitt anklaget for manglende åpenhet. Det kan være vanskelig å kontrollere den faktiske verdibasen til tether-valutaen.

USD Coin (USDC)

USD Coin er stablecoins som også er knyttet opp mot den amerikanske dollaren. Den er blant de mest populære stablecoins, og sees av noen som en utfordrer til tether.

Dai (DAI)

DAI er en desentralisert stablecoins, og kontrolleres av organisasjonen MakerDAO. Den er desentralisert på den måten at den er knyttet opp mot flere forskjellige kryptovalutaer, i stedet for en fiatvaluta.

Handel med DAI gjøres med smartkontrakter som automatisk justerer prisen til en dollar, men det betyr ikke at den er knyttet til dollar.

Fordeler og ulemper med stablecoins

Når stablecoins knyttes opp mot eksisterende og tradisjonelle valutaer og råvarer, kan man lett lure på hva som er vitsen med dem. Likevel skiller stablecoins seg klart fra trading med tradisjonelle valutaer.

Stablecoins ansees faktisk å kunne tilby det beste fra to verdener. På den ene siden får man hurtige transaksjonstider, sikkerhet og personvern som kjennetegner kryptovaluta generelt. På den andre siden kan man dra nytte av den noe bedre stabiliteten som generelt finnes innen handel av tradisjonelle valutaer.

Samtidig er det ofte påpekt at en viktig ulempe med stablecoins med sikkerhet i tradisjonelle valutaer, såkalt fiatvaluta, er at de er sentraliserte. En av grunnideene bak etableringen av kryptovaluta var nettopp desentralisering.

Det er imidlertid ikke mulig for de kryptovalutaene som er støttet av fiatvaluta. Da må utstederen av den kryptovalutaen oppbevare tilstrekkelig mengde av fiatvalutaen i en tradisjonell bankkonto. Den er dermed knyttet opp mot et vanlig banksystem – med de ulempene det medfører, men også med den mulig dempende volatiliteten det vil kunne gi.

En annen ulempe med stablecoins som er knyttet opp mot en fiatvaluta kan være at det er vanskelig å ha sikkerhet for at det faktisk finnes så mye fiatpenger som det utstederne av kryptovalutaen oppgir. Det kan være utfordrende å ha kontroll med dette.

For eksempel har det vært mye kontrovers rundt tether, noe du blant annet kan lese mer om i bloggen til en av den kritikere, Cryptowhale.

Dette problemet med manglende innsyn og åpenhet er sterkest når det er en sentralisert kryptovaluta som er støttet av en fiatvaluta.

Når det gjelder desentraliserte stablecoins som er støttet av annen kryptovaluta er den langt mindre avhengig av tradisjonelle banker. Det kan gi bedre åpenhet om verdien, og om hva som sikrer verdien av valutaen. Samtidig kan det også gi noe høyere volatilitet på kort sikt.

Hva man ser hva som fordeler og ulemper ved ulike stablecoins blir det derfor til syvende og sist en vurdering av hva man personlig vektlegger mest. Dersom man ønsker full åpenhet og desentralisert valuta, kan det være at man må ta en noe økt volatilitet med på kjøpet.

Dersom man vurderer å investere i stablecoins er det viktig å sette seg inn i bakgrunnen og utstederne av den valutaen man vurderer. Les både på nettsidene, men også på blogger om kryptovaluta før du bestemmer deg for hvilken du vil satse på.

Selv om den viktigste fordelen ved stablecoins er mindre volatilitet, så er det ikke dermed sagt at det ikke er svingninger. Som med andre kryptovalutaer er det ingen sentralbank som kan gå inn dersom det oppstår alvorlige problemer. Kryptovaluta styres i all vesentlighet av markedet. Det betyr at det kan være mulig å oppnå fortjeneste, men også at det er mulig å tape penger.

Det vanlige rådet om å kun kjøpe det man har råd til å tape gjelder derfor like mye for stablecoins som for andre investeringer.

Meny